Second Opinion Bedrijfsarts

arts-handen-tafel-410471-PD37ME-480

U herkent zich niet in de gestelde diagnose door de bedrijfsarts, bent u ontevreden?

U bent naar uw bedrijfsarts gestuurd, maar u herkent uzelf niet in de gestelde diagnose. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent en geen vertrouwen hebt in de bedrijfsarts die u toegewezen kreeg. Dat is natuurlijk vervelend. Uw positie als werknemer is verstevigd, omdat u nu ZELF een bedrijfsarts mag kiezen waar u een second opinion aanvraagt.

Centrum Medische Expertise is onafhankelijk en deskundig.

Dus u kunt een second opinion aanvragen bij twijfel over het oordeel of advies van uw bedrijfsarts

En in het bijzonder bij complexe situaties:

 • Werken met toxische stoffen (zoals chroom-6, C8, Asbest)
 • Werk en kanker
 • Psychische aandoeningen
 • OSAS
 • Problemen met het bewegingsapparaat (rug, schouders, nek)
 • Hart- en vaatziekten

Centrum Medische Expertise biedt:

 • Een oordeel van een onafhankelijk arts.
 • In veel gevallen door een arts die gespecialiseerd is in uw aandoening.
 • Kan zo nodig advies vragen aan een medisch specialist.

Wat houdt het in

U kiest voor een second opinion omdat er verschil van inzicht is het arbeidsgeneeskundig advies tussen uw bedrijfsarts en u zelf. Als daarbij ook de begeleiding en de PMO niet naar wens zijn, en er is onvoldoende onderzocht of er misschien een causaal verband bestaat tussen uw aandoening en de arbeidsomstandigheden, dan kunt u een second opinion aanvragen.

U heeft dan behoefte aan een onafhankelijk onderzoek, door een deskundige bedrijfsarts die geen banden heeft met het bedrijf of de arbodienst. U wil bij voorkeur een onderzoek door een bedrijfsarts die expert is wat betreft de aandoening die de oorzaak is van de arbeidsongeschiktheid. Een second opinion met meerwaarde.

Als werknemer hebt u het recht om zelf een arts te kiezen door wie u een second opinion wilt laten doen. Uw werkgever moet daarmee wel instemmen, want die betaalt de kosten van het onderzoek.

Er zijn veel mogelijkheden voor een second opinion door een andere bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts die de second opinion doet, net zoveel weet over uw aandoening als uw eigen bedrijfsarts, wat is er dan nieuw of anders?  Zeker wanneer het een arts betreft die bij dezelfde arbodienst werkt of bij een bevriende arbodienst. Een second opinion heeft WEL meerwaarde, als de arts meer weet dan collega’s wat betreft uw aandoening.

Het proces

Wanneer u zich aanmeldt bij Centrum Medische Expertise,  volgt er een telefonisch intake gesprek met één van onze artsen. Deze overlegt over de reden voor de second opinion, wat volgens u de aard is van het probleem, en wat de gewenste oplossing zou zijn.

Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een gesprek met één van onze artsen. U neemt zelf de relevante medische informatie mee.

Na het gesprek stelt onze bedrijfsarts een rapport op waarin de bevindingen worden weergegeven. Op basis daarvan wordt een advies gegeven, om te komen tot een oplossing. Dat rapport wordt met u patiënt besproken. Het rapport wordt meegegeven aan u om met uw eigen bedrijfsarts te bespreken.

De spelregels

(gebaseerd op het advies van de NVAB)

 • U mag zelf een bedrijfsarts uitkiezen maar meestal alleen uit een selectie die uw werkgever aanbiedt. Kiest u een andere arts, dan moet u uw werkgever om toestemming geven. 
 • Bij voorkeur verloopt de aanvraag via de bedrijfsarts die u begeleidt. De bedrijfsarts kan dan zorg dragen voor een goede overdracht van de gegevens.
 • De second opinion kan alleen worden aangevraagd door de werkende, en niet door haar of zijn werkgever.
 • De second opinion heeft betrekking op de medisch inhoudelijke visie van de bedrijfsarts en komt niet in de plaats van het deskundigenoordeel van het UWV.
 • De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert ontvangt alle relevante informatie en zal als uitgangspunt ook de werkende zelf onderzoeken, en indien aangewezen de werkplek bezoeken.

Stappenplan

 • Bij voorkeur bespreekt u uw aanvraag met u bedrijfsarts, en u geeft aan dat u naar een bedrijfsarts van Centrum Medische Expertise wilt,
 • U geeft aan bij uw werkgever dat u naar een ‘’eigen’’ second opinion arts wilt, namelijk die van Centrum Medische Expertise.
 • Uw werkgever moet aangeven of hij bereid is de kosten te betalen
 • U meldt zich aan via de website, www.centrummedischeexpertise.nl
 • U wordt gebeld, er volgt een consult en de uitkomst wordt met u besproken, en u ontvangt kort daarna het rapport.
 • U bespreekt de uitkomst van de Second Opinion met uw bedrijfsarts

Het (te verwachten) resultaat

Na het gesprek stelt onze bedrijfsarts een rapport op waarin de bevindingen worden weergegeven. Op basis daarvan wordt een advies gegeven, om te komen tot een oplossing. Dat rapport wordt met u patiënt besproken. Het rapport wordt meegegeven aan u om met uw eigen bedrijfsarts te bespreken.

Wat kost het? 

Een second opinion met meerwaarde kost € XXX,-  (ex BTW) , inclusief intake, analyse en beoordeling diagnostiek, behandeling en begeleiding en een kort rapport.

Wat is de doorlooptijd? 

Gemiddeld is de doorlooptijd voor second opinion twee weken. Afhankelijk van de situatie en de vraag kan die termijn oplopen. Mocht dat zo zijn, dan geven we daar zo snel mogelijk duidelijkheid over, indien mogelijk zelfs vooraf.

Voor elk medisch geschil bieden wij een passend advies

Wij zijn medisch adviseurs met ruime ervaring en beschikken over een breed, professioneel netwerk.